Prof. Dr. SELÇUK ALBUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. SELÇUK ALBUT

T: (0282) 250 2259

M salbut@nku.edu.tr

W salbut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (DR)
Öğrenim Yılları: 1988-1991
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1985-1987
Tez: Tarımda Kullanılan Örtülerin Kışın Tekirdağ Yöresinde Isı Gereksiniminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (1987)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
Öğrenim Yılları: 1978-1984
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI
2010-2018
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
2009-2010
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
2006-2009
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
2001-2006
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
1992-2001
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
1985-2001
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2014-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2015
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2011-2015
Rektör Danışmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2011-2015
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2010-2013
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2001-2004
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2001
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1996-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1996-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretim Üyesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1985-2006
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALBUT S., BAĞDATLI M. C., Dumanlı Ö., Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 5, pp. 113-122, 2018.
Özgün Makale Ebscho, Copernicus Erişim Linki
2. KONUKCU F., ALBUT S., ALTÜRK B., Land Use/Land Cover Change Modelling of Ergene River Basin in Western Turkey Using CORINE Land Use/Land Cover Data, Agronomy Research, vol. 15, pp. 435-443, 2017.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database: (Zoological Records, Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL USA), VINITI, INIST-PASCAL.) Erişim Linki
3. Bostancı A., ALBUT S., ŞENER M., Watershed Database Management with Archydro Model Builder Processing: CaseStudy of Tekirdag Suleymanpasa District, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 52-59, 2017.
Özgün Makale Google Scholar, i seek, ResearchGate, Scientific Indexing Service, Directory of Open Access Scholarly Resources Erişim Linki
4. Duygu C., ALBUT S., BAĞDATLI M. C., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 8-17, 2015.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM Erişim Linki
5. KOCAMAN İ., KONUKCU F., ALBUT S., İSTANBULLUOĞLU A., Effect of Irrigation with Maritza and Ergene Rivers Water on Soil Contamination and Heavy Metal Accumulation in Rice Crop, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 71-77, 2015.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
6. İSTANBULLUOĞLU A., K. F., K. İ., A., Ş. S., MRRSSW/MODEL OF RAINFALL-RUNOFF IN SMALL SUB-WATERSHED, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 14, pp. 1107-1114, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ŞENER M., ALBUT S., Irrigation Performance Assessment in Turkey: Thrace Region Case Study., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, pp. 521-530, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. Sisman C., A. S., G. E., G. E., Digitizing and Prepariıng Application and Setting Plan by Using Gps: A Case Study from Agricultural Faculty Area of Tekirdag, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 1772-1779, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ALBUT S., İSTANBULLUOĞLU A., KONUKCU F., KOCAMAN İ., Probable water crisis in Thrace and Istanbul in the near future and a sustainable strategy to overcome it, Water International, vol. 32, pp. 590-603, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERTEN E., ÖZELKAN E., SAGLAM M., GUNDUZ A., ŞEKER D. Z., ALBUT S., BOZ Y., Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekânsal Dağılımının Topografik Parametreler ile Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi, HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON VE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, cilt 2011, ss. 92-96, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ORTA A., İSTANBULLUOĞLU A., ALBUT S., Tekirdağ Koşullarında Mısırın Su Tüketimi., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 3, ss. 38-43, 1997.
Özgün Makale CAB, DOAJ, ULAKBİM Erişim Linki
3. ARIN L., A. H., A. S., Tarımda İklim Diyagramı., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 175-177, 1993.
Özgün Makale CABI, DOAJ
4. YÜKSEL A. N., D. L., A. S., Su Altında Kalma Süresinin Buğday´da Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 123-130, 1993.
Özgün Makale ULAKBİM, DOAJ, CABI
5. ALBUT S., Trakya Bölgesinde Tarımsal Yapı ve Sulama Sorunları ve Bunların Çözüm Olanakları., Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 89-96, 1992.
Özgün Makale ULAKBİM, CAB
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Yüksel A., O. A., B., S., Trakya Bölgesindeki kültür bitkilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin bilgisayar programının oluşturulması., Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müd. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları, ss. 14, 1997.
Özgün Makale
2. ALBUT S., Trakya Bölgesinde Sulanan Alanlarda Tabansuyu ve Tuzluluk Sorunları, Hasad, cilt 8, ss. 22-24, 1992.
Özgün Makale
3. YÜKSEL A. N., A. S., Damlama Sulamada Enjeksiyon Çeşitleri, Hasad Aylık Tarım Dergisi, cilt 2, ss. 12-14, 1986.
Özgün Makale
4. YÜKSEL A. N., A. S., Seralarda Bilgisayar ve Robotların Kullanımı, Hasad Aylık Tarım Dergisi, cilt 2, ss. 32-33, 1986.
Özgün Makale
5. YÜKSEL A. N., A. S., Seracılıkta Kullanılan Su Kültürleri, Hasad Aylık Tarım Dergisi, cilt 1, ss. 26-27, 1986.
Özgün Makale
6. Yüksel A. N., A. S., Serada Sulama Suyu Gereksiniminin Belirlenmesi, Serada Üretim, cilt 2, ss. 156-157, 1985.
Özgün Makale
7. Yüksel A. N., A. S., Seracılıkta Yeni Gelişmeler, Serada Üretim, cilt 1, ss. 132-135, 1985.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KONUKCU F., ALBUT S., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Yayın Yeri: Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, Editör: Fatih KONUKCU, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
2. ALTÜRK B., KONUKCU F., ALBUT S., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Land Use Change Modelling of Erene River Basin for Future Scenarios and Sustainability impact assessment of land management and regional development strategies., Yayın Yeri: Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, Editör: Fatih KONUKCU, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. ALBUT S., KONUKCU F., AKGÖZ R., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Development of Software as a Tool for Sustainable Land Use Management and Guide for Decision Support System., Yayın Yeri: Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, Editör: Fatih KONUK, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
4. Gvilava M., KONUKCU F., ALBUT S., VOLKOV A., NENOV V., YEMENDZHIEV H., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Development of P-S-R (Pressure-State-Response) of Indicators for the Use of Decision Makers and Development of Indices and Index for Assessing Land- Use Impacts on Delta Ecology., Yayın Yeri: Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, Editör: Fatih KONUKCU, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
5. KONUKCU F., ALBUT S., AKGÖZ R., Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Bölüm: Development of integrated GIS for coastal deltas and associated watersheds as a tool for sustained management practices: Ergene River Basin., Yayın Yeri: Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, Editör: Fatih KONUKCU, Selçuk ALBUT, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
6. KONUKCU F., ALBUT S., BAHADIR A., DEVECİ H., Instrumans for Modelling Black sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia, Bölüm: Integrated Land Use Management Modelling of Black Sea Estuaries: Case of Ergene River Basin in Western Turkey, Yayın Yeri: International Association CIVITAS GEORGICA,, Editör: Dr. Mamuka Gvilava, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
7. Gvilava M., KONUKCU F., Nenov V., Volkov A., Yemendzhiev H., ALBUT S., Instruments for Modelling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia, Bölüm: WP4. P‐S‐R Indicators and Integrated Indices for Assessing Impacts of Catchment Land‐uses and Activities on Black Sea Coastal, Deltaic, Estuarine and Marine Areas, Yayın Yeri: International Association CIVITAS GEORGICA, Editör: Dr. Mamuka Gvilava, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SERTEL E., GÜNDÜZ A., SAGLAM M., ALBUT S., BOZ Y., ŞEKER D. Z., KAYA Ş., ÖRMECİ C., Uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak üzüm çeşitliliğinin belirlenmesi ve bağ alanlarının mekansal dağılımının tespiti, Yayın Yeri: TÜBİTAK ÇAYDAG, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ALBUT S., UYSAL T., Tekirdağ ilinde bağ alanlarının değişiminin yıllar bazında incelenmesi ve Tekirdağ - Şarköy ilçesinde topoğrafik açıdan uygun yeni bağ alanlarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile belirlenmesi, Yayın Yeri: TÜBİTAK TOVAG Proje, 2009.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. İSTANBULLUOĞLU A., KONUKCU F., KOCAMAN İ., ALBUT S., ŞENER M., Sağlam M., Trakya Bölgesi Havza Su Yönetimi: Çorlu-Pınarbaşı Alt Havzası Pilot Projesi, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi, 2009.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. ALBUT S., Ölçme Bilgisi-I (4. Baskı), Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No.112, Yardımcı Ders Kitabı No.2, 2006.
5. SUNAR A. F., ŞAYLAN L., TABERNER M., ÖZKAN C., BEŞDOK E., ALBUT S., MAKTAV M. D., ASLAN Z., TOK H. H., ÇALDAĞ B., Ürün tipi ve toprak nemi araştırmasında JERS radar uydu verilerinin kullanımı, Yayın Yeri: TÜBİTAK İÇTAG Proje, 2005.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
6. ALBUT S., Bilgisayar Temel Bilgileri (İşletim Sistemi), Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1993.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALBUT S., BAĞDATLI M. C., DUMANLI Ö., Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
2. KONUKCU F., ALBUT S., ALTÜRK B., Land Use/Land Cover Change Modelling of Ergene River Basin in Western Turkey Using CORINE Land Use/Land Cover Data, 8th International Conference on Biosystems Engineering (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
3. ALBUT S., KONUKCU F., Sustainable Land Use Management and Guide For GIS-Based Decision Support System, 8th International Conference on Biosystem Engineering 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
4. ŞENER M., ALBUT S., Use of Remote Sensıng Techniques in Determination of Paddy Areas., 2. International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2015. Ohrid, Republic of Makedonya. (07.10.2015-09.10.2015).
Özet bildiri
5. Sisman C., A. S., Grain Storage Management, 3rd Annual International Symposium on Agricultural Research (15.07.2010-18.07.2010).
Tam metin bildiri
6. Sener. M., A. S., Determination of Basin Characteristics by Using Geographic Information systems (GIS), International Conference on Sustainable Development In Southeast Europe (16.06.2009-18.06.2009).
Özet bildiri
7. Istanbulluoglu. A., ., ., A. S., S., M., Kahyam: A Rainfal Runoff Model for Small Sub-Basins/, International Conference on Sustainable Development In Southeast Europe (16.06.2009-18.06.2009).
Özet bildiri
8. Sener M., A. S., Determination of Crop Pattern With Remote Sensing: A Case Study in Topcu Sub-Basin/, 1st International Congress on Global Climate Change and Agriculture (28.05.2009-30.05.2009).
Poster
9. Sunar E. F., T. M., Ö. C., S. A., E. B., D. M., Crop Type Mapping with Multitemporal JERS Radar Data: A Case Study in the Türkgeldi Agricultural Administration Area, Thrace Region, Turkey., AGRO-ENVIRON 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment (26.10.2004-29.10.2004).
Tam metin bildiri
10. Albut S., E. H., Determination of Land Distribution and Spectral Characteristics of The Wheat Crop Grown in Tekirdağ Region by Using Digital Satellite Data/, AGRO-ENVIRON 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment (26.10.2004-29.10.2004).
Tam metin bildiri
11. Albut S., S. M., Determination of Land Distribution and Spectral Characteristics of The Wineyard Crop Grown in Tekirdağ Region by Using Digital Satellite Data/, AGRO-ENVIRON 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment (26.10.2004-29.10.2004).
Tam metin bildiri
12. Sisman C. A. S., Y., A., Situation of Sheep Barns in Tekirdag District, Department of Animal Science Secondary Joint Meeting of The Balkan Countries “BALNİMALCON-2003” (15.10.2003-17.10.2003).
Özet bildiri
13. ALBUT S., K. F., Investigation Groundwater Characteristics And Sea Water Intrusion In Ipsala Plane Of Turkey., 3rd International Symposium Agroenviron-2002 (29.10.2002-31.10.2002).
Poster
14. Sunar E. F., M. D., T. H. H., A., A., S., Ç., T., Ö., The Use of JERS Radar Data for Crop Type and Soil Moisture Analysis., 3rd International Symposium Agroenviron-2002 (29.10.2002-31.10.2002).
Tam metin bildiri
15. Sağlam. M., T. H. H., A. S., A., K., Ö., N., K., G., An Investigation On The Determination Of Tendency Of Differences In pH Value, Phosphorus, Potassium And Organic Matter Content Of Soils Taken From Thrace Region Between 1985 And 1998/, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental and AgroApplications (18.10.2000-20.10.2000).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAGDATLI C., A. S., A. B., COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ TAŞKIN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havzaları Örneği., TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (11.11.2013-13.11.2013).
Özet bildiri
2. Bağdatlı. M., A. S., Taşkın Kontrolü Çalışmalarında CBS’nin Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Maymun Deresi Havzası Pilot Uygulaması., IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012) (16.10.2012-19.10.2012).
Özet bildiri
3. Sertel E., ., ., G., A., Ş., DZ ., A., S. v. B., Y., Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topoğrafik Parametreler ile Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi., TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2011 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (31.10.2011-04.11.2011).
Özet bildiri
4. Sertel. E., Ö. E., I., G., A., D., H., Ş., D., Ş. . A., S., Ö. C., v. B., Y., Tekirdağ İlindeki Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Belirlenmesi., TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (18.04.2011-22.04.2011).
Özet bildiri
5. Şener. M., ., Sulama Sistemlerinde Tabansuyu ve Tuzluluk Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi., I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (27.05.2010-29.05.2010).
Poster
6. Uysal T., A. S., Tekirdağ İlinde Bağ Alanlarının Değişiminin Yıllar Bazında İncelenmesi ve Tekirdağ Şarköy İlçesinde Topoğrafik Açıdan Uygun Yeni Bağ Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile Belirlenmesi, Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. (05.10.2009-09.10.2009).
Özet bildiri
7. UYSAL T., ALBUT S., Tekirdağ İlinde bağ alanlarının değişiminin yıllar bazında incelenmesi ve Tekirdağ-Şarköy İlçesinde topoğrafik açıdan uygun yeni bağ alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenmesi, TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje (07.06.2009-).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. İSTANBULLUOĞLU A., A. S., K. F., Ş. M., K. İ., Önceki Toprak Nem Koşulunun Yağış-Akış İlişkileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 2007 (05.06.2007-07.06.2007).
Tam metin bildiri
9. KONUKCU F., İSTANBULLUOĞLU A., ALBUT S., KOCAMAN İ., GEZER E., Küresel Su Krizi:Bu Günü, Geleceği ve Önlenebilme İmkanları., SUSED Sulama Sektörü Der. 22.Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri (22.03.2007-24.03.2007).
Özet bildiri
10. İSTANBULLUOĞLU A., YÜKSEL A. N., KONUKCU F., ALBUT S., KOCAMAN İ., Trakya Bölgesi Toprak ve Su Kaynakları., SUSED Sulama Sektörü Der. 22.Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri (22.03.2007-24.03.2007).
Özet bildiri
11. SAĞLAM M. T., TOK H. H., ADİLOĞLU A., ALBUT S., BELLİTÜRK K., ÖNER N., Kaya G., Edirne ve Kırklareli İllerinde 1985-1998 Yılları Arasında Toprakların pH Değerleri ile Potasyum, Fosfor ve Organik Madde Düzeylerindeki Değişime İlişkin Eğilimin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu (24.05.2001-27.05.2001).
Tam metin bildiri
12. ., A. S., Trakya Bölgesinde Bitki Besleme Sorunlarının Çözümlenmesine Yönelik Bir Optimizasyon Çalışması., Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, (21.05.2001-25.05.2001).
Özet bildiri
13. BAKANOĞULLARI F., A. S., Y. A. N., Kırsal Havzalarda Su Verimi Tahmininde SWRRBWQ Bilgisayar Modelinin Kullanımı., 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
14. ALBUT S., Y. A. N., Tekirdağ İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Bitkilerin Sulama Suyu İhtiyaçlarının Farklı Yöntemlerle Hesaplanması., 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
15. ERDEM. T., A. S., Bitki Deseni ve Su Dağıtım Yöntemlerinin Sulama Şebekelerinin Yönetimine Olan Etkilerinin Araştırılması., 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-06.06.1997).
Tam metin bildiri
16. Tok. H., A. S., Sulama Suyu Gereksiniminin Belirlenmesine Yönelik Bir Optimizasyon., ACIME (Academic Computing in Macintosh Environment) (25.05.1995-27.05.1995).
Tam metin bildiri
17. ALBUT S., Y. A. N., Macintosh Bilgisayar Sistemlerinde Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Bilgisayar Programının Hazırlanması., 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi (30.03.1995-02.04.1995).
Tam metin bildiri
18. ., ., ., A., S., v. K., İ., Sulama Şebekelerinin ve Suyun Verimli Kullanımı., Türkiye Zir. Mühendisliği IV. Teknik Kongresi (09.01.1995-13.01.1995).
Tam metin bildiri
19. YÜKSEL A. N., A. S., Tuğla ve Kiremit Fabrikalarının Atık Enerjisinden Tarımda Yararlanılma Olanaklarının Araştırılması., 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (24.06.1992-26.06.1992).
Tam metin bildiri
20. YÜKSEL A. N., A. S., Tekirdağ Yöresinde Seralarda Isı Gereksiniminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma., Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi (01.06.1989-02.06.1989).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) Project: Ergene River Basin, Yayın Yeri: Namık Kemal University, Yrd. Editör.
Uluslararası Kitap
2. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOTAF - JOURNAL OF TEKIRDAg AGRICULTURAL FACULTY, Yayın Yeri: N.K.Ü. Ziraat Fakültesi, Editör (01.01.2013-30.12.2014).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Environmental Monitoring and Assessment (17.10.2017-27.10.2017), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded Erişim Linki
2. WATER RESOURCES MANAGEMENT (31.03.2017-10.11.2017), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
4. Journal of Geography and Regional Planning (JGRP), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. International Journal of Advanced Science and Technology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
6. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Animal Breeding Abstracts, EZB, Genamics Journal Seek, Google Scholar, TEEAL
7. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Environmental Monitoring and Assessment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. WATER RESOURCES MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. EKOLOJI, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. 8th International Conference on Biosystems Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
12. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
13. DÜZCE Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi
14. DÜZCE Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Uluslararası Projeler
1. Capacity Building for Climate Change Mitigation and Adaptation in Trakya Region., AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2017-Devam Ediyor.
2. Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 12.06.2013-09.09.2016.
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesinde Uzun Yillar Yağiş Ve Sicaklik Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Trend Analizi Kullanilarak Kuraklik Açisindan Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 18.10.2015-25.01.2017.
2. Ergene Nehrine Bitişik Tarım Alanlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama (UA) İle Belirlenmesi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.03.2013-30.11.2016.
3. Boyuna ve Enine Profil Nivelman Çalışmalarında Ölçme Aletleri ve Sayısal Yükseklik Modelinin Uygulamalı Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.10.2012-29.04.2013.
4. Trakya Bölgesinde Uzun Yillar Yağiş Ve Sicaklik Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Trend Analizi Kullanilarak Kuraklik Açisindan Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.06.2012-26.12.2017.
5. Tekirdağ Marmara Kıyı Havza Karakteristikleri ve Risk Faktörlerinin Belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanının Oluşturulması, BAP, Yönetici, 01.08.2011-15.07.2013.
6. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 25.04.2011-04.06.2012.
7. Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanılarak Ürün Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Bağ Alanlarının Mekânsal dağılımının Tespiti, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 21.06.2010-10.06.2013.
8. Tekirdağ İlinde Bağ Alanlarının Değişiminin Yıllar Bazında İncelenmesi Ve Tekirdağ - Şarköy İlçesinde Topoğrafik Açıdan Uygun Yeni Bağ Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 21.05.2007-27.10.2008.
9. Meriç - Ergene Sularının İpsala Çeltik Alanlarındaki Toprak Kirliliği ve Besin Zinciri Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 13.09.2005-18.06.2007.
10. Trakya Bölgesi Havza Su Yönetimi: Çorlu - Pınarbaşı Alt Havzası Pilot Projesi, BAP, Araştırmacı, 22.04.2004-20.07.2007.
11. Hayrabolu Sulama Alanında Sulama Suyu Gereksiniminin CROPWAT ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Uydu Görüntüleri Üzerinde Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Yönetici, 09.02.2004-19.05.2006.
12. Global Konum Belirleme (GPS) Yöntemi İle Tekirdağ Ziraat Fakültesi Arazisinin Yerleşiminin ve Uygulama Planının Çıkarılması ve Sayısallaştırılması, BAP, Yönetici, 20.08.2003-12.10.2005.
13. Trakya Bölgesinde Ürün Tipi/Toprak Nemi Araştırmasında Optik/Radar Uydu Verilerinin Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 10.06.2002-25.06.2004.
14. Tekirdağ Yöresinde Buğday Alanlarının Spektral Dağılımının Sayısal Uydu Verileri İle Belirlenmesi, BAP, Yönetici, 25.10.2000-18.09.2003.
15. Tekirdağ Yöresinde Bağ Alanlarının Spektral Dağılımının Sayısal Uydu Verileri İle Belirlenmesi, BAP, Yönetici, 25.10.2000-18.09.2003.
Üyelikler
N.K.Ü. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi Profesör Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2017.
Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği , Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015.
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2015.
Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Profesör Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2015.
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2007.
Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Doçent Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2007.
Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-2001.
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-2001.
Kültürteknik Derneği, Üye, 1991-.
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 1984-.
Katıldığı Kurslar
HYPERTEACH - BIODIVERSITY, Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi, 04.12.2006-08.12.2006.
Advanced Irrigation Systems For Intensive Crop Production, Yer:TÜ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 05.12.2005-09.12.2005.
The International Course on Irrigation and Extension, Yer:Israil, 24.04.1990-04.06.1990.
3D Analyst and Spatial Analyst, Yer:İŞLEM GIS, 11.05.2009-15.05.2009.
Remote Sensing, Geographic Information Systems (GIS) and Global Positioning Systems (GPS), Yer:Süleyman Demirel Üniversitesi, 23.10.2000-01.11.2000.
Aldığı Sertifikalar
Introduction to Spatial Hydrology, 27.11.2002-27.11.2002.
Introduction To Precision Farming, 12.08.2000-12.08.2000.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Tarımda Uzaktan Algılama Uygulamaları, Yer:TUAL (Tarımsal Veri İşleme ve Uzaktan Algılama Laboratuarı), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 11.05.2006-12.05.2006.